Sut mae Tagiau RFID yn cael eu cymhwyso mewn Rheoli Tocynnau?

Rwy'n siŵr eich bod i gyd wedi mynychu rhai digwyddiadau cyhoeddus, mawr neu fach, megis arddangosfeydd o ddiwydiannau penodol, cyngherddau eilun, rhai cystadlaethau chwaraeon, ac ati.Ond a ydych erioed wedi ystyried cwestiwn, mae nifer y cyfranogwyr yn y digwyddiadau cyhoeddus hyn yn gyffredinol yn amrywio o ychydig gannoedd i gynifer â degau o filoedd, sy'n rhoi llawer o bwysau ar y trefnwyr a'r rheolwyr.Sut y byddant yn rheoli'r archeb ar y safle?

dtrhfg (1)

Y dyddiau hyn, mae technoleg dyfrnodi papur traddodiadol, technoleg inc, delwedd holograffig laser, technoleg cod bar a thechnolegau gwrth-ffugio eraill yn hawdd i'w copïo, gan arwain troseddwyr i gynhyrchu a gwerthu tocynnau ffug sy'n cael eu gyrru gan elw enfawr.Yn yr arolygiad mynediad o ddigwyddiadau ar raddfa fawr, mae'n amhosibl nodi dilysrwydd y tocynnau yn araf.Mae archwiliad mynediad araf fel arfer yn achosi tagfeydd a gorlenwi.Yn y diwedd, bu'n rhaid i'r adran diogelwch cyhoeddus ryddhau pobl heb archwiliad er mwyn osgoi'r stampede.Doedd gan y trefnwyr ddim dewis ond rhoi’r gorau i’r cyfle i werthu tocynnau ar y safle.Fodd bynnag, mae nodwedd adnabod awtomatig cyflym technoleg RFID yn dileu'r ffenomen hon yn effeithiol.

Trwy wella technolegau cynhyrchu amrywiol, mae'r dechnoleg adnabod sy'n seiliedig ar RFID yn economaidd ac yn ymarferoltocynnau gwrth-ffugio.Mae technoleg gwrth-ffugio'r system yn defnyddio tagiau RFID, sy'n cynnwys antenâu elfen gyplu a sglodion, a gellir eu pecynnu'n hawdd mewn amrywiol ddeunyddiau megis papur celf, PET, a phapur synthetig PP.Mae tagiau RFID yn wahanol i dechnolegau gwrth-ffugio traddodiadol.Yn seiliedig ar egwyddor dechnegol RFID, mae gan bob tag RFID god electronig unigryw ar gyfer adnabod ID, ac mae'r wybodaeth ar y tag yn ddibynadwy ac yn unigryw.Mae mecanwaith gwrth-ffugio effeithiol technoleg adnabod awtomatig amledd radio yn osgoi ffugio gan droseddwyr ac yn rheoleiddio trefn y farchnad o docynnau.

Mae tocynnau gwrth-ffugio RFID yn addas ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau, perfformiadau a lleoliadau arddangos, ar gyfer amryw o docynnau perfformiad theatrig ar raddfa fawr, tocynnau arddangos, tocynnau gêm chwaraeon, tocynnau bws amrywiol, tocynnau blynyddol mannau golygfaol a chwponau teithio, ac ati Er enghraifft, y Mae tocynnau swyddogol ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022, un o ddigwyddiadau chwaraeon mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd, yn defnyddio technoleg RFID.

dtrhfg (2)

Mae gan dagiau RFID y nodweddion canlynol:

1. Diogelwch uchel: Mae craidd tocyn electronig RFID wedi'i rwymo â sglodion cylched integredig diogelwch uchel.Mae'r trothwy ar gyfer dylunio a chynhyrchu tagiau RFID yn uchel, ac mae'r rhif adnabod unigryw byd-eang yn cael ei storio yn y tag, na ellir ei addasu na'i gopïo.

2. Uchel gwrth-ffugio: Yn ychwanegol at y rhif adnabod unigryw a diogelu mewnbwn cyfrinair o docynnau electronig RFID, gellir amgryptio'r data i wireddu rheolaeth diogelwch.Wedi'i gyfuno â gweledoltechnoleg gwrth-ffugio: mae argraffu wyneb yn integreiddio technolegau bronzing, holograffig a gwrth-ffugio eraill i gyflawni gwrth-ffugio lluosog, sy'n gwella'r effaith gwrth-ffugio yn fawr.

3.Effeithlonrwydd: Yn wahanol i docynnau cod bar traddodiadol, gall RFID drosglwyddo tocynnau trwy donnau radio i gael gwybodaeth hunaniaeth unigryw deiliad y tocyn.Gan nad oes angen i'r darllenydd RFID gael ei alinio'n fertigol â'rLabel RFIDar gyfer sganio pellter byr, gall y darllenydd RFID ddarllen ac ysgrifennu o onglau lluosog ac o bellter hir, a gall hefyd ddarllen tocynnau lluosog.Nid oes ond angen i ymwelwyr sy'n dod i mewn i'r lleoliad osod eu tocynnau ar y darllenydd i gwblhau dilysiad hunaniaeth.Yn y modd hwn, gellir gwella cyflymder mynediad gwylwyr i ddigwyddiadau mawr yn fawr.

4. Darbodus: Gall gyfrif yn gywir nifer yr ymwelwyr, incwm gweithredu a thocynnau ymholiad, dileu bylchau eiddo mewnol, sydd â manteision economaidd a chymdeithasol sylweddol ar gyfer gwella rheolaeth fodern y lleoliad.

Mae'r system docynnau yn mabwysiadu technoleg RFID ar gyfer rheoli tocynnau, ac yn gwireddu integreiddio rheoli gwybodaeth tocynnau ym mhob agwedd ar gynhyrchu tocynnau, gwerthu tocynnau, archwilio tocynnau, ad-daliad tocynnau, ymholiad, setliad a dadansoddi data.Defnyddiodd y trefnydd y dechnoleg RFID blaengar ar gyfer casglu data a rheoli gwybodaeth ddeallus, sy'n gwella effeithlonrwydd yn effeithiol ac yn gwella diogelwch y digwyddiad.

Mae XGSun yn weithiwr proffesiynol Tagiau RFIDFfatri ODM ac OEM gyda 14 mlynedd o brofiad yn y diwydiant.Ar hyn o bryd mae gan y cwmni 12 llinell gynhyrchu RFID gyda chynhwysedd blynyddol o 1.2 biliwn o dagiau RFID.Os oes angen tagiau RFID arnoch, cysylltwch â ni mewn pryd, mae gennym wasanaeth cwsmeriaid technegol proffesiynol i'ch ateb a'ch gwasanaethu!


Amser post: Ionawr-12-2023