Cynaladwyedd

Gweithredu Amgylcheddol:

Yn 2020, bu XGSun mewn partneriaeth ag Avery Dennison i gyflwyno Mewnosodiad a Labeli RFID bioddiraddadwy yn seiliedig ar broses ysgythru nad yw'n gemegol, gan leihau baich amgylcheddol gwastraff diwydiannol yn effeithiol.

  • Lleihau'r defnydd o becynnu plastig
  • Byddwn yn hyrwyddo cynhyrchu ynni isel
  • Cyflwyno deunyddiau bioddiraddadwy
20220709193108
2312. llarieidd-dra eg

Mae Guangxi, lle mae XGSun wedi'i leoli, yn ffynhonnell bwysig o siwgr yn Tsieina.Mwy na 50% o ffermwyr yn dibynnu ar ffermio cansen siwgr fel eu prif ffynhonnell incwm ac 80% o gynhyrchiad siwgr Tsieina yn dod o Guangxi.Er mwyn datrys y broblem o anhrefn rheoli nwyddau yn y gadwyn diwydiant siwgr cludo, lansiodd XGSun a'r llywodraeth leol gynllun diwygio gwybodaeth y diwydiant siwgr ar y cyd.Mae'n defnyddio technoleg RFID i oruchwylio'r broses gyfan o gynhyrchu, dosbarthu, cludo a gwerthu siwgr, gan leihau colli siwgr yn ystod cludiant yn effeithiol a sicrhau diogelwch cadwyn gyfan y diwydiant siwgr.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Gweithiwr:

Mae XGSun wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith uwchraddol a chynllun gwella gallu proffesiynol parhaus ar gyfer pob gweithiwr.Mae ein gweithwyr a'u plant yn mwynhau'r yswiriant tai ychwanegol a'r gronfa cymorth meddygol.Mae'r cwmni'n cynnal hyfforddiant yn rheolaidd ar weithdrefnau brys ar gyfer tân, daeargryn ac anafiadau diwydiannol, er mwyn darparu gwarant menter ar gyfer iechyd galwedigaethol ein gweithwyr.

1231512
123123

Cyrchu Cyfrifol:

Mae gan XGSun system asesu llym ar gyfer ein cyflenwyr.Bydd cyflenwyr sy'n pasio RoHS ac EU REACH yn dod yn bartner cydweithredol â blaenoriaeth i ni.Rydym yn addo cynnal caffael moesegol.Byddwn yn cadw masnachu glân gyda'n cyflenwyr ac yn cynnal didwylledd a thryloywder y rheolau masnachu yn y diwydiant RFID.

  • Gwerthusiad o gyflenwyr cymwys
  • Asesiad o effaith amgylcheddol cyflenwyr
  • Lleihau gwastraff caffael